Elelektrická zabezpečovacia signalizácia EZS

Pri voľbe bezpečnostného systému je nutné brať do úvahy tri základné pravidlá bezpečnosti objektov:

 1. Neexistuje žiadna absolútna ochrana objektu. Každý bezpečnostný systém môže byť prekonaný, je to len otázka času a prostriedkov, ktoré sú dostupné narušiteľovi.
 2. Zabezpečenie objektu nie je možné riešiť samostatným opatrením. Vždy musia byť v súlade:
  • Režimové opatrenia
  • Mechanické zábrany
  • Elektronická signalizácia
 3. Technické prostriedky sú schopné podporiť, ale nie nahradiť človeka

Úlohou režimových opatrení je predovšetkým zaistiť kontrolu prístupu osôb do objektu a kontrolu pohybu osôb vnútri objektu. Túto kontrolu zaisťuje bezpečnostný personál pomocou elektronických prístupových systémov a televíznych sledovacích okruhov.

Mechanická ochrana pozostáva z mechanických zábran, ktoré bránia neúmyselné resp. sťažujú úmyselné narušenie objektu. K najčastejším mechanickým zábranám patria ploty, steny, brány, mreže, bezpečnostné fólie a sklá, trezory, zámky a bezpečnostné kovania.

Elektronické bezpečnostné systémy umožňujú nepretržité stráženie všetkých požadovaných predmetov a priestorov. Umožňujú znížiť početný stav bezpečnostného personálu a efektívne využiť náklady. Elektronická ochrana objektu je obvykle rozdelená do niekoľkých častí.

 • Obvodová (perimetrická) ochrana objektu
 • Ochrana plášťa objektu – zabezpečenie vstupných miest do objektu magnetickými kontaktmi, snímačmi rozbitia skla alebo otrasovými snímačmi
 • Ochrana priestoru – zabezpečenie priestorov objektu pohybovými snímačmi
 • Ochrana predmetov – stráženie zvlášť dôležitých predmetov alebo zariadení

Obvodová ochrana je prvým okruhom, ktorý cháni pred preniknutím nežiadúcich osôb do areálu objektu. Obvodová ochrana býva doplnená kamerovým monitorovacím systémom a signalizačnými prostriedkami umožňujúcimi presnú lokalizáciu narušenia areálu. Použitie týchto systémov poskytuje bezpečnostnému personálu dostatočný časový priestor na prijatie účinných opatrení. Obvodová ochrana je spravidla realizovaná pomocou najmodernejších technológií, a to napr. výkonnými mikrovlnnými alebo infračervenými barierami, PIR reflektormi, plotovým (mikrofonickým) alebo zemným (štrbinovým) detekčným káblom

Ochrana plášťa objektu je ďalším krokom, ktorý už chráni samostatný objekt. Je riešená hlavne magnetickými kontaktami, snímačmi rozbitia skla alebo otrasovými detektormi. Vstupné dvere resp. dvere vedúce do zvlášť významných priestorov (trezorové miestnosti, výpočtové stredisko, atď) sú opatrené dvernými magnetickými kontaktmi, ktoré okrem zabezpečovacej funkcie plnia v spolupráci s prístupovým systémom informačnú funkciu - otvorené resp. zatvorené dvere.

Presklené plochy sa chránia detektormi typu Glassbreak t. j. detektormi reagujúcimi na zvuk rozbíjajúceho sa skla

Ochranu trezorových miestností sa zabezpečuje špeciálnymi otrasovými detektormi resp. selektívnymi mikrofónmi reagujúcimi na všetky zvuky sprevádzajúce akt nedovoleného vniknutia (vŕtanie, výbuch, tepelné nahrievanie a iný spôsob demolácie.)

Ochrana priestoru je hlavným krokom riešenia ochrany samotného objektu. Zabezpečuje sa hlavne pasívnymi infračervenými detektormi PIR, duálnymi mikrovlnými a infračervenými detektormi PIR + MW, resp. ultrazvukovými a infračervenými alebo pasívnymi infračervenými detektormi s antimaskingom - v závislosti na dôležitosti chráneného priestoru.

Ochrana predmetov tvorí už vlastne nadstavbu elektronickej ochrany a chránia sa ňou obzvlášť cenné predmety ako sú napr. vzácne obrazy, sochy atď. Vyžaduje si už špeciálne elektronické zariadenia

Hotline:
Fax:  +421 48 4152 288
mobil: 0905 217 144
e-mail: alarmslovakia@alarmslovakia.sk

Google+